top of page
Law Firm
pavel logo.png
Павел

ПАВЕЛ ПЕТКОВ

АДВОКАТ

ДОБРЕ ДОШЛИ В МОЯ УЕБСАЙТ!

 

Казвам се Павел Петков – адвокат с над 15-годишен опит. Смея да твърдя, че през годините съм изградил репутация на опитен адвокат във Видин и региона, известен с висока професионална компетентност и надеждност, както и със способността си да се справя с доста комплексни и трудни случаи. От 2008 г. работя на територията на цялата страна и съм представлявал физически лица, фирми и неправителствени организации от повече от 35 държави на 5 континента. С богатия си опит в различни области на правото, моя основен приоритет е успеха на всеки случай, който поема, така че в максимална степен да защитя правата и интересите на клиентите си и да оправдая очакванията им.

Част от услугите, които предлагам включват: правни консултации; процесуално представителство и защита по наказателни дела, бракоразводни дела, дела за издръжка, упражняване на родителски права, ограничаване или лишаване от родителски права, трудови дела, защита срещу незаконно уволнение, търговски дела, събиране на вземания; образуване и представителство по заповедни производства; образуване и представителство по изпълнителни дела; обжалване на наказателни постановления и електронни фишове; изготвяне на договори, нотариални актове, нотариални покани, пълномощни и други документи; регистрация на фирми, сдружения, фондации, фирмени промени; участие в преговори и представителство пред нотариус при сделки с недвижими имоти; представителство пред банки, ЧСИ, застрахователни дружества, общински и държавни институции.

contact

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Семейно право

 • Развод по взаимно съгласие

 • Развод по исков ред

 • Издръжка

 • Родителски права

 • Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина и издаване на паспорт

 • Брачни договори 

Търговско право

 • Регистрация и вписване на промени в обстоятелствата на търговски дружества

 • Регистрация и вписване на промени в обстоятелствата на сдружения и фондации

 • Процесуално представителство по търговски дела

 • Съдействие по търговски сделки и договори

Трудово право

 • Трудовоправни консултации​

 • Трудови спорове

 • Защита срещу незаконно уволнение

Облигационно право

 • Консултации във връзка със сключване, изпълнение, неизпълнение, разваляне или прекратяване на договори

 • Изготвяне на договори

 • Процесуално представителство по дела за неизпълние на договори, неоснователно обоготявне, непозволено увреждане

Наказателно право

 • Защита на обвиняеми в досъдебното производство

 • Процесуално представителство и защита на подсъдими по наказателни дела

 • Реабилитация

 • Процесуално представителство на лица, пострадали от престъпления

 • Обжалване на наказателни постановления 

Недвижими имоти

 • Консултации 

 • Проверка за собственост и тежести на имоти 

 • Изготвяне на документи и представителство пред нотариус по сделки с недвижими имоти

 • Наем на недвижими имоти

 • Етажна собственост

bottom of page